Rechtsanwaltskanzlei Ahmadi

Unser Erfolg basiert auf über 14-jährige Berufserfahrung, das Vertrauen und Zufriedenheit unserer Mandanten!

Fachanwaltskanzlei für Strafrecht
Fachanwaltskanzlei für Verkehrsrecht
Langjährige Erfahrung im Opferrecht

Rechtsanwältin Jacqueline Ahmadi, Fachanwältin für Strafrecht & Verkehrsrecht
Tel.: 040/410 66 00 | Fax: 040/ 45 49 36 | info@rechtsanwaeltin-ahmadi.de

03.08.2020

وقتی که شما دستگیر پلیس شديد چه باید بکنید ؟اتهامات جنایی و پرونده جنایی چیست و چی تاثیر منفی به آینده شما در آلمان دارد؟

اگر شما دستگیر پلیس شدید و با اتهام روبرو شدید باید با یک وکیل خوب و پر تجربه جنایی و جزایی به تماس شوید! 

وقتی که شما دستگیر پلیس شديد چه باید بکنید ؟

وکیل مدافع افغانی در آلمان شهر هامبورگ ژاکلین احمدی با تمام نیرو از حق شما دفاع میکند.  وی مشاور حقوقی شما به لسان های فارسی٫ دری٫ آلمانی و انگلسی در مملکت آلمان میباشد.

شما چی حق به مقابل پلیس در آلمان دارید؟

به پلیس فقط نام کامل تان را ، تاريخ تولد و آدرس رسمی خود را، محل تولد ، وضعیت تاهلیت و مليت تان را بگوييد. غير ازآن هیچ چیز دیگر نگوید حتی اگر آنها چیز دیگری بگويند و از شما همرا با ترجمان سوال بپرسند . این حق مثلم شما است که سکوت به مقابل پلیس و مسئولین دولتی آلمان کنید . با خودداری از حرف زدن با پلیس از امکان دادن مدرک و بهانه ایکه عليه شما يا ديگران استفاده شود ، جلوگیری کنید . خون سردی خود را حفظ کنید. اجازه ندهید شما را تحت فشار بگذارند . گاهی افسران پلیس افرادرا با دیپورت یا اخراج تهديد مي كنند يا قول می دهند که در صورت اقرار آزاد میشويد . اصلأ باور نکنید ! همچنان به حرف های ترجمان گوش ندهید! چون پلیس و ترجمان وکیل مدافع شما نیستند که از حق شما به طور حقوقی و مناسب به مقابل دولت دفاع نمایند. آنها وظیفه های به‌ خصوص خود را به اجتماع دارند. وظیفه پلیس این است که مجرم را به جزای قانونی اش برساند تا او از طریق محکمه محکوم شود. ترجمان وظیفه اش ترجمانی است، هر قدر شما با پلیس صحبت کنید، ترجمان از آن طریق از دولت پول دریافت می‌کند. هر قدر که یک ترجمان دل سوز و با وجدان باشد نمیتواند مثل یک وکیل مدافع قدرتمند و قانون شناس از حق شما دفا کند. این حق شما است که مدرکی که به ضد شما باشد به پلیس ، دادستانی و دادگاه ندهید .

فقط به پلیس بگوييد : من حرف نمیزنم
! Ich möchte schweigen !

هیچ فرد به آلمان از طرف قانون موظف و موکلف نیست به پیش پلیس، دادستان و یا محکمه جرم خود را اقرار کند و خود رامحکوم بکشد. به مجردی که پلیس شما را دستگیر کرد به زودی با یک فرد فامیل و یا یکی از دوستتان نزدیک تان که آلمانی بلد باشد به تماس شوید تا او بتوانند برای شما با یک وکیل متخصص موارد جنایی، جرمی، کیفری و جزایی به زودی تماس بگیرد. از پلیس بخواهید علت دستگیری شما را بگويد ؟ همچنین شما اجازه داريد که شماره شناسايي افسر پلیس را يادداشت کنید. شماره پرونده جنایی خود را از پولیس حتمأ بپرسید و آن را یاد داشت کنید. به پیش پلیس در باره قضیه جنایی خود بدون مشوره با یک وکیل خاص جنایی، جرمی و کیفری اصلأ حرفی نزنید و چیزی را همچنان امضا نکنید.

 وقتی شما دستگير شديد و پلیس شما را مجرم حدس و گمان میزند این حق شما است که با یک وکیل متخصص جرم و جزا به زودی تماس بگيريد .همیشه پافشاری کنید که شما بدون وکیل مورد انتخاب تان همراهی هیچکدام شخص صحبت نمیکنید.


شما باید بدانید که در آلمان در تمام زمینه های حقوقی یک وکیل متخصص خاص وجود دارد
در باز داشت پلیس شما حق داريد از عکس برداری شما ، انگشت نگاری و اعمال مانند آن خودداری کنید. از پلیس بخواهید اعتراض شما را به پرونده شما ثبت كند ، حتی اگر آنها اقدام به گرفتن این نمونه ها كنند . به هیچ وجه با دادنداوطلبانه نمونه مثل بزاق و مو موافقت نكنيد . پلیس می‌تواند فقط خون شما را از طریق یک داکتر بگیردو آن هم در آن زمای که پلیس گمان داشته باشد که شما به زیر تاثیر شراب و یا مواد مخدره یک جرم انجام داده اید. لطفأهیچ چیزی را امضا نکنید ! بیانیه ، گزارش يا موارد مشابه را امضا نكنيد . در صورت گرفتن، وسايل شما، تلیفون موبیل شما، يا پول، یا لیسانس ترافیکی/ گواهینامه رانندگی شما ، اصرار کنید که لیستی از وسايل ضبط شده را به شما ارائه دهند .

هیچ سند را امضا نكنيد

اگر پلیس شما را دستگیر کند و با خود به زندان موقتی ببرد. باید یک محکمه/دادگاه به ظرف ۴۸ ساعت تصمیم بیگیرد تا شما را رها کنند و یا شما را یک مدتی به زندان نگاه دارند تا محکمه شما شود و تا محکمه در باره قضیه جنایی شما حکم نهایی ایراد کند. از همین سبب کوشش کنید که به مجردی دستگیر شدید با یک وکیل خوب جنایی کیفری به تماس شوید. تا وکیل شما بتواند از حق شما به طور کامل دفاع کند. در دادگاه شما حق داشتن يك وكيل و يك مترجم را داريد . پا فشاری کنید ! از حق خود برای سکوت در مقابل قاضی حتمأ استفاده کنید. در غیر از آن امکان زیاد دارد که شما به اثر گپ زدن تان با پلیس، ثارنوال/دادستان، قاضی به خود تان صدمه های حقوقی وارد کنید و بعدأ حتی وکیل شما نتواند شما را به شکل درست حقوقی کمک کند. چون هر چیزی که شما به پلیس، ثارنوال/دادستان، قاضی میگوید بعداً به محکمه به ضد شمااستفاده می‌شود. هر چيزي را که می خواهید در دفاع از خود بگوييد ، می توانید بعدأ  به آرامی به وکیل خود بگوييد . وکیل شما پرونده جنایی شما را از دادستان به دست میاورد، آن را مطالعه و ارزیابی میکند و از حق شما به شکل حقوقی کاملأ دفاع میکند.

شما باید بدانید که پلیس می تواند افرادکه غیرقانونی ( بدون مدرک ) که به آلمان زندهگی میکنند بعد از دستگیری تا زمان ديپورت شان در بازداشت/زندان نگاه دارد. با این حال شما هنوز هم حق داشتن وكيل مدافع دولتی را داريد تا او بتواند شما را به شکل قانونی کمک کند.

بعد از آزادی اگر شما در مدت بازداشت مورد ضرب، لت و کوب و يا آزار و اذيت کسی قرار گرفته ايد ، سريعأ به یک داکتر/پزشک مراجعه کنید . از داکتر/پزشک بخواهيد که صدمات جسمی شما را تاييد و عکاسی كند . اگر می خواهید از پلیس شکایت کنید ، این گزارش می تواند بعدأ به پرونده شما مفید باشد . اگر نمی توانید به داکتر/پزشک مراجعه کنید ، در اسرع وقت از آسیب های خود چندین بار عكس بگيريد . اتفاقی که برایتان افتاده است را دقيق بنويسيد . کجا ؟ چه زمانی؟ چه ؟ چگونه ؟ چه کسانی ؟ شماره شناسايي افسر يا افسران پلیس ) چی قیافه های افراد پلیس داشتن. حتی اگر همه وآنچه اتفاق افتاده را به خوبی به خاطر بیآوريد ، اما با گذشت زمان از ياد خواهید برد . نوشتن خاطرات شما به زودیمطمئن تر است . يادداشت های خود را در جای امنی نگه داريد و کوشش کنید با وکیل جنایی تماس بیگرید و اسناد را به وکیل تان بدهید.

حق مسلم  شما  به یک وکیل مدافع مورد اعتماد و انتخاب شما


احتمأ خود شما وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب کنید. اگر وکیل شما لسان مادری شما را خوب بلد باشد بسیار به شما کمک می‌شود. چون بسیاری از ترجمان ها نمیتوانند موارد حقوقی را به شما و یا به محکمه به شکل درستش ترجمانی کنند. از همین سبب بسیاری اوقات به داخل پرونده ها و حتا به محکمه راسأ اشتبهاتی رخ میدهد بدون آن که شما، وکیل شما و یامحکمه از آن اشتبا باخبر شوید.

پول یک وکیل مدافع رایگان و مجانی نیست


دولت فقط پول وکیل مدافع دولتی را با شرایط خاص آن میپردازد و اگر محکمه شما را محکوم به یک جرم کرد پول وکیل و محکمه را از شما میگیرد.
به مسایل جنایی امکان دارد وقتی قضیه جنایی شما پیچیده و بسیار جنجالی باشد و احتمال داشته باشد که شما وارد زندان شوید، حق شما است که شما به خود یک وکیل مدافع دولتی انتخاب کنید. فقط پول وکیل مدافع دولتی را دولت می پردازد.  کوشش کنید که خود شما یک وکیل مدافع با تجربه و متخصص به رشته جنایی و جرمی که لسان مادری شما را هم بلد باشد بیگیرید. لطفأ انتخاب وکیل خود را هرگز به دست پلیس، ثارنوال/دادستان و قاضی نگزارید. چون همه این مراجعات دولتی کار های به خصوص خود را پیش میبرند. اکثرأ قاضی ها برای شما یک وکیل مدافع انتخاب میکنند که آن وکیل به ضد محکمه و به فایده شما ایستاده گی نکند. چون آن وکیل کارش به قاضی افراد زندان و محکمه بسیار وابسته است و اگر او به ضد قاضی عمل کند، بعدأ قاضی او را دیگر وکیل مدافع دولتی انتخاب نمیکند. وضیفه خاص یک وکیل مدافع در آلمان همیشه دفاع از حق موکل اش می‌باشد. وکیل مدافع خودش اجازه ندارد یک کار غیر قانونی انجام دهد، اما اگر موکل اش کدام کار غیر قانونی کرده باشد، باید یک وکیل مدافع به شکلی قانونی بکوشد که محکمه به نفع موکل اش تمام شود. و اگر امکان داشته باشد که محکمه موکل اش را محکوم یک جرم بکند، وکیل مدافع شما میکوشد که جزای شما از طریق محکمه کم تعین شود و یا وکیل مدافع شما به ضد حکم محکمه پیش می‌رود و به پیش محکمه عالی شکایت می‌کند تا محکمه در باره قضیه شما تجدید نظر بکند.


شما باید همیشه بدانید که فقط داشتن یک پرونده جنایی امکانات آن را میاثر میکند که به شما/ پرونده پناهنده گی شما زیان و صدمه بیبیند. محکومیت به یک جرم تاثیر بسیار خرابی به اقامت دایمی شما به آلمان و با به دست آوردن پاسپورت آلمانی دارد و حتا امکان دارد که باحث دیپورت شما به وطن شما شود.

اگر شما از پلیس یک خط گرفتن که در آن نوشته شده که شما مرتک کدام جرم در آلمان شده اید، باید به زودی با یک وکیل  خوب مدافع تماس بیگیرید تا وکیل مدافع شما بتواند به طور خوب از حق شما دفاع بکند. یک مشوره اولیه حقوقی با یک وکیل خوب ٫ باتجربه و متخصص جرم و جزا در بین € ۲۰۰ تا € ۲۵۰ قیمت دارد.


وکیل شما کوشش میکند که دولت پول وکیل را بپاردازد. اما متاسفانه فقط محکمه می‌تواند تصمیم بگیرد که شما امتیاز وکیل مدافع دولتی را دارید یا نه. وقتی شما از طرف یک محکمه محکوم یک جرم شوید و حتا وکیل مدافع دولتی داشته باشید باید همه پول محکمه،کارشناسان خاص، شاهدان و وکیل خود را با جریمه پولی بپردازید. شما میتوانید بعد از محکومیت تان به یک جرم از طریق محکمه به کمک وکیل تان مطالبه دولت را به قسط ماهانه بپردازید .


این یک اشتباه کامل است که بعضی ها و یک تهداد از مهاجرین فکر می‌کنند که چون آن ها پول ندارند و از دولت کمک اقتصادی میگیرند، دولت به آنها وکیل مجانی تهیه میکند وقتی که آنها  مرتکب جرم شدند.

از همین سبب کوشش کنید که به یک جرم هرگز دست نزنید و با نهایت کوشش کنید به هر چی زودی لسان آلمانی را به طور عالی یاد بگیرد تا یک کار خوب به زودی پیدا کنید. چون قوانین آلمان به خصوص به پناهنده گانی که مرتک یک جرم می‌شوند به هر شرایط بسیار ضیق و پیچیده است و امکان بازداشت آنها به زندان تا نتیجه نهایی محکمه نظر به دیگر کسان به آلمان زیاد است. بر اعلاوه امکان دیپورت شان‌ همچنان زیاد است.
و یا حتا شما مرتک یک جرم نشدن و فقط پلیس به شما شکبر و گمانبر شده و شما را متحم به یک جرم میشمارد و شماصد در صد مطمعین هستید که شما بیگناه هستید باید با یک وکیل مدافع خوب در باره قضیه تان یک مشوره اولیه حقوقی داشته باشید. 


بیمه حمایت حقوقی در آلمان بسیار مهم است, به خصوص بیمه حمایت قوانین ترافیکی


جهل و نادانستن از مجازات حقوقی شما را از قانون محافظت نمی کنند. از همین سبب به آلمان مردم به مورد بسیاری از کار های خود‌ با وکیل متخصص خاص مشوره میکنند و بسیاری از مردم  بیمه های حقوقی خاصی دارند. بیمه حقوقی پول وکیل و محکمه رامیپردازد. اما به مسایل جنایی بیمه حقوقی یا بسیار قیمت است و یا موارد جنایی اصلأ بیمه نیست.


وقتی شما یک مشکل حقوقی به قوانین جزایی، جرمی ، قوانین ترافیکی، رانندگی، قوانین مجازات دادرسی کیفری، قوانینجواز رانندگی، حادثات ترافیکی دارید میتوانید به زودی با وکیل خانم احمدی به شماره تلفن 040/4106600 به خاطر رهنمای حقوقی اولیه مراجع کنید و با او قرار ملاقات  مشاورات ترتیب بدهید. وکیل خانم احمدی کوشش میکند که همیشه از حق شما با پرداخت یک پول مناسب به سبک حرفه ی و عالی دفاغ کند. مشاورره اولیه حقوقی از طریق تلفن همچنان امکان دارد. 

خانم احمدی زیاد تر از ۱۲ سال در شهر هامبورگ وکالت خانه شخصی دارد. وی نه تنها کسانی را کمک حقوقی می‌کندکه متهم به یک جرم جنایی شده باشند،  یا مرتک یک جرم شده باشند و یا حتا محکوم به یک جرم شده باشند بلکه همچنان کسانی را که قربانی یک جرم شده باشند، بخصوص او همچنان کسانی را کمک حقوقی می‌کند که آنها قربانی خشونت های خانوادهگی، خشونت های افراد بیگانه و خشونت پلیس شده باشند. 


خانم وکیل  احمدی سالها است که در ٱلمان با تمام قدرت از حقوق قربانیان حملات نژادپرستانه ، قربانیان تجاوز جنسی خانمان٬ اطفال، جوانان و مردان حمایت و دفاع می کند.

خانم وکیل احمدی نه تنها وکیل  متخصص قربانیان جرم و جنایت است بلکه همچنان وکیل متخصص قربانیان احودث ترافیکی میباشد.

اگرشما قربانی یک جرم وجنایت جدی هستید ، پول مشاوره حقوقی شما با یک وکیل مورد انتخاب شما توسط سازمان های پشتیبانی قربانی پرداخت می شود و بعدٱ پول محکمه و وکیل شما توسط شخصی که محکوم به جرم ویا از طریق دولت پرداخت می شود.

قتل‌ های ناموسی در میان پناهجویان در آلمان یکی از شایع‌ترین جرم‌هاست. خانم وکیل احمدی از سالهاست که تجارب خاصی حقوقی در مورد قتل های ناموسی در آلمان دارد. او‌نه تنهافامیل های بسیار نزدیک قربانیان قتل های ناموسی را بلکه کسانی را که مرتکب جرم قتل ناموسی شده  اند از حق آنان دفاع میکند.


خانم  احمدی به دفاع از حق جوانان زیر سن و تا ۲۱ ساله گی از سال هاست مهارت و تجربهّ خاصی دارد. قوانین اطفال، جوانان و بزرگ ساللان در آلمان فرق دارد. خانم احمدی نه تنها اطفال و جوانان را از نگاه حقوقی کمک می‌کند بلکه والدین آنها  را همچنان، چون امکان دارد که دولت اولاد را از والدین شان بیگیرد وقتی که مسله یک جرم و جنایت در میان باشد.

خانم وکیل احمدی تجربه های بخصوصی در موارد قضایای جرمی و تاثیر منفی آن به روی قضیه های پناهنده گی دارد. او سال هاست که پناه جویان افغانی، ایرانی و همه فارسی زبانان در آلمان را که متهم و یا مرتکب به یک جرم شده باشند کمک حقوقی میکند.

اگر شما قربانی جرایم مشخصی شده باشید ، می توانید که جنبی در پرونده دادرسی باشید . این جرایم به عنوان مثال شامل اینموارد می باشد : تجاوز ، سوء استفاده جنسی ، اقدام به قتل با انجام تخلفی که موجب کشته شدن یکی از بستگان نزدیک شما شدهباشد . در این موارد شما از حقوق خاصی برخوردار می باشید . به عنوان مثال می توانید از طریق وکیل مدافع شما بر خلاف دیگرشاهدان در تمام جلسه دادگاه حضور داشته باشید .

اگر شما قربانی جرایم بسیار جدی شده باشید شما می‌توانید که مستحق یک وکیل مدافع دولتی دلخواه خود شوید.

حق الزحمه وکیل در آلمان

اگر برای پرداخت حق الزحمه بین شما و وکیل شما قرارداد وكالت توافق شده باشد ، ملاک قراداد حق الزحمه می باشد و اگر قراردادی بین شما و کیل شما نباشد مطابق قانون موكل باید حق الزحمه را پرداخت نماید.حق الزحمه در این مورد مطابق شرایط عرف بسته به نوع کاری که انجام داده و مدت زمانی که برای کار صرف نموده محاسبه می شود . برای پرداخت حق الزحمه در صورتی که بین طرفین قراردادی وجود داشته باشد ملاک ، قرارداد حق الزحمه می باشد و اگر قراردادی نباشد حق الزحمه مطابق تعرفه قانونی که از طرف قوه قضاییه تصویب شده است می باشد و موکل باید حق الزحمه را بر مبنای آن پرداخت نماید .

 

شما باید بدانید

 
پرونده‌های حقوقی اکثراً ماهیتی  پیچیده‌ دارند که هم مانند موارد دیگر، برای حل و فصل شان شما حتمأ نیاز به یک متخصص در موارد قانون خاص جرم و جزا میباشید. در یک پرونده حقوقی ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط و یا  وکیل غلط برای رسیدن به نتیجه کار شما نه تنها کار شما چند سال طول بکشد بلکه  یک نتیجه خراب بگیرید که به آینده کاری شما و یا اقامت شما به آلمان و دست آوردن پاسپورت آلمان تاثیر بد داشته باشد. از این سبب پیشنهاد می‌شود قبل از آنکه پرونده خود را پیگیری کنید و با پلیس تماس بیگیرید حتما از مشاوره حقوقی با یک وکیل زبردست و متخصص جرم و جزا استفاده نمایید.

ژاکلین احمدی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس و متخصص ارشد جزا و جرم شناسی در شهر هامبورگ


Rechtsanwältin & Strafverteidigerin Jacqueline Ahmadi
Fachanwältin für Strafrecht und Verkehrsrecht aus Hamburg
Bundesweite Verteidigung im Strafverfahren und Bußgeldverfahren